• Lessen1
  • Lessen2
  • Lessen3

Muziekonderwijs

 

Muziekonderwijs Eext, Gieten, Rolde, Zuidlaren en Annen.  

De muzieklessen van onze muziekvereniging worden in verschillende plaatsen gegeven.

Muziekles koperinstrumenten

De lessen op koperinstrumenten worden via onze vereniging o.a. gegeven door muziekdocente Sjoukje Strijker-Eshuis uit Zuidlaren. Sjoukje is als zelfstandig koperdocent bezig met het geven van koperlessen. Deze lessen worden gegeven in Zuidlaren.

Verder geeft Pieter de Jong uit Opende koperlessen en AMV lessen voor onze vereniging. ( info docent zie docenten )Deze lessen worden gegeven in Eext, Gieten en Rolde.

Muziekles houtinstrumenten

De lessen op houtinstrumenten worden gegeven door Sjoerd Brouwer uit Assen. Hij geeft momenteel saxofoon les bij diverse muziekverenigingen en muziekscholen. ( zie docenten ) De lessen worden gegeven in Annen.

Als een muzikant les wil hebben op een klarinet of dwarsfluit dan kan dit via de vereniging. Deze muzikanten spelen gewoon mee met het leerlingenorkest. Als ze dit traject hebben volbracht eindigt de loopbaan bij onze vereniging omdat het orkest een fanfare bezetting heeft en niet werkt met klarinetten en dwarsfluit.

Muziekles slagwerkinstrumenten

De slagwerk lessen worden gegeven door Johan Calf. Johan is zelfstandig slagwerkdocent. ( zie docenten )Deze lessen worden gegeven in Rolde en Assen.

Blazersklas

Sinds enkele jaren beschikt de vereniging over enkele blazersklassen. Doel is om samen te leren hoe je een instrument moet bespelen. Deze lessen worden gegeven door Pieter de Jong op de bugel. Is dit instrument niet geschikt voor de leerling dan wordt er gezocht naar een alternatief dat bij hem of haar past. In groepsverband leren de kinderen om een blaasinstrument te bespelen. Momenteel zijn er twee blazersklassen 2015 en 2016. De groep blijft indien mogelijk bij elkaar. Als de leerling erg snel leert kan dit worden omgezet in individuele lessen.

Muziekexamens

In de loop van de lessen worden de leerlingen uitgenodigd voor het bijwonen van de theorielessen. Deze lessen worden buiten de reguliere lessen gehouden. In een tijdsbestek van enkele weken komen de leerlingen een dag bij elkaar om een lesuur theorie te ontvangen. Momenteel worden deze lessen via het ICO gegeven door onze eigen docent. Na deze lessen volgt het examen.

Het volgen van deze lessen is een goede zaak. Dit omdat in de reguliere lessen te weinig tijd is om dieper op de theorie in te kunnen gaan.

Voor info en kosten van deze theorie lessen kunt u zich richten tot de penningmeester ( zie contact )

Lessenverloop/ doorstroming

De leerling kan individueel of in groepsverband lessen. Verder worden groepen startende ( koper ) leerlingen in  een blazersklas geplaatst. Wanneer de leerling het instrument al aardig onder de knie heeft stroomt hij/ zij automatisch door naar de B-orkest ( zie site ). Men kan zodoende ook ervaring opdoen in het spelen met andere instrumenten. De instrument van keuze wordt( indien mogelijk) via de vereniging verstrekt. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de vereniging (zie contact).

Na verloop van tijd stroomt de leerling door naar het A-orkest. Dit kan na het behalen van het a diploma of op aanwijzing van zijn of haar docent. Deze doorstroming gebeurt zoveel mogelijk in groepsverband. Het streven is om dit te doen na de zomervakantie. Voortijdig doorstromen kan alleen in combinatie met het spelen in het B-orkest. 

De leerling wordt voor de optredens nog wel gevraagd om mee te spelen met het B-orkest.

 

Download hier onze informatieflyer

Blazersklas

Lessen in groepsverband

De koperlessen worden momenteel gegeven op de donderdag in Zuidlaren en op de dinsdag en vrijdag in Eext en Gieten.
De houtlessen worden gegeven op de dinsdag in Annen.
De slagwerk lessen worden op de donderdag gegeven in de Boerhoorn in Rolde en in Assen

Blazersklas speelt op de vrijdag middag bij café restaurant Homan in Eext.

Na het inventariseren van de lessen wordt bekeken waar de lessen gaan plaats vinden. Bij voldoende deelname worden de lessen gegeven in de plaats van opgave.

Hebt u interesse: neem dan contact op via de tel: 0592-265795 of via de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Toegang leden

Legetøj og BørnetøjTurtle